Nya föreskrifter ställer ökade krav på arbetsgivaren när det gäller frågor som handlar om social och organisatorisk arbetsmiljö. En arbetsmiljö bok kan vara precis det du behöver för att minska kunskapsgapet mellan din nuvarande verksamhet och de nya föreskrifterna.

Social och organisatorisk arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som innefattar en rad olika aspekter av att arbeta på en arbetsplats. Enkelt uttryckt kan man beskriva det som att vi är varandras arbetsmiljö. Hur vi behandlar varandra och vilka förutsättningar vi har för att utföra vårt arbete på ett balanserat sätt, är vår sociala och organisatoriska arbetsmiljö, helt enkelt.

Föreskrifterna i sammanhanget ställer bland annat krav på att arbetsgivaren ska ha koll på vad som räknas som kränkande särbehandling, eller vad som skulle kunna vara det, potentiellt.

En bok om arbetsmiljö kan förhindra ohälsa

Den här typen av situationer kan leda till utanförskap på arbetsplatsen, och i värsta fall till ren ohälsa. Det är alltså en väldigt allvarlig fråga som har varit svår att reglera på ett bra sätt, och som kan vara svår att hantera och upptäcka om man inte har rätt kunskap på området. Det är därför bra och viktigt att vidareutbilda sig i frågan för att få bättre kunskap när det gäller att kunna göra det här typen av bedömningar.

I begreppet arbetsmiljö ingår även hur stor arbetsbelastning vi har. Det ska finnas en balans mellan vilka krav som ställs, och vilka resurser som finns att tillgå. Det allmänna klimatet på arbetsmarknaden nuförtiden tenderar att uppmana till ett gränslöst arbete. Det handlar om att ständigt vara nåbar, inte minst med hjälp av ny teknologi. Det är viktigt med en sund diskussion om vad som ska göras, hur mycket som ska göras, och när det ska göras, för att få balans i arbetslivet, och på en arbetsplats. En bok om arbetsmiljö kan vara rätt verktyg för att få klarhet.​​​​

Sedan 2009 finns det krav i Arbetsmiljölagen om att det alltid ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering samt för utförandet på byggarbetsplatser, något som i fackspråk kallas för BAS-PU, det är byggherren som ska utse vem eller vilka som får det ansvaret på arbetsplatsen och det är alltid viktigt att den person som blir byggarbetsmiljösamordnare har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna utföra arbetet på ett tryggt och professionellt sätt.

Därför så är det perfekt att det finns en utbildning hos SUUAB där ni alltid har tillgång till uppdaterad och komplett information för att ni ska kunna utföra ert arbete på bästa möjliga sätt. Deras BAS PU utbildning finns till för att ni ska få fördjupad kunskap inom alla områden som rör byggarbetsmiljö på olika sätt och är absolut en investering som man bör satsa på för att ha en trygg arbetsplats för alla anställda och medarbetare. Ni kan alltid kontakta SUUAB för att boka in er BAS-PU utbildning antingen hos dem eller ute hos er på företaget, deras utbildning finns även på engelska om man hellre skulle vilja ha det.​​

Kursinnehåll BAS-PU

För att ni alltid ska få komplett och uppdaterad kunskap inom bygg- och anläggningsarbete så ser man hos SUUAB alltid till att ni får ett kursinnehåll som innefattar alla delar inom arbetet för att ni ska få så komplett kunskap som möjligt, ni kommer att få såväl praktisk som teoretisk utbildning och de är de bästa i​​nom just BAS-PU utbildningar som finns på marknaden.

I deras kursinnehåll hittar ni bland annat fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter, grunder inom systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskrifter för bygg- och anläggningsarbete, riskhantering och översikt, kompetenskrav och mycket mer. För att läsa mer om deras utbildning och komma i kontakt med företaget kan ni alltid surfa in på deras hemsida www.suuab.se.