Nya föreskrifter ställer ökade krav på arbetsgivaren när det gäller frågor som handlar om social och organisatorisk arbetsmiljö. En arbetsmiljö bok kan vara precis det du behöver för att minska kunskapsgapet mellan din nuvarande verksamhet och de nya föreskrifterna.

Social och organisatorisk arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som innefattar en rad olika aspekter av att arbeta på en arbetsplats. Enkelt uttryckt kan man beskriva det som att vi är varandras arbetsmiljö. Hur vi behandlar varandra och vilka förutsättningar vi har för att utföra vårt arbete på ett balanserat sätt, är vår sociala och organisatoriska arbetsmiljö, helt enkelt.

Föreskrifterna i sammanhanget ställer bland annat krav på att arbetsgivaren ska ha koll på vad som räknas som kränkande särbehandling, eller vad som skulle kunna vara det, potentiellt.

En bok om arbetsmiljö kan förhindra ohälsa

Den här typen av situationer kan leda till utanförskap på arbetsplatsen, och i värsta fall till ren ohälsa. Det är alltså en väldigt allvarlig fråga som har varit svår att reglera på ett bra sätt, och som kan vara svår att hantera och upptäcka om man inte har rätt kunskap på området. Det är därför bra och viktigt att vidareutbilda sig i frågan för att få bättre kunskap när det gäller att kunna göra det här typen av bedömningar.

I begreppet arbetsmiljö ingår även hur stor arbetsbelastning vi har. Det ska finnas en balans mellan vilka krav som ställs, och vilka resurser som finns att tillgå. Det allmänna klimatet på arbetsmarknaden nuförtiden tenderar att uppmana till ett gränslöst arbete. Det handlar om att ständigt vara nåbar, inte minst med hjälp av ny teknologi. Det är viktigt med en sund diskussion om vad som ska göras, hur mycket som ska göras, och när det ska göras, för att få balans i arbetslivet, och på en arbetsplats. En bok om arbetsmiljö kan vara rätt verktyg för att få klarhet.​​​​